1. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Якісні характеристики інформації та критерії її оцінювання

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств. Це інформація є важливим джерелом для прийняття управлінських рішень.

Виходячи з того,що фінансова звітність є основним джерелом інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, вона повинна відповідати певним якісним характеристикам. Фінансові звіти мають правдиво відображувати фінансове становище, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів підприємства. Правдиве подання вимагає правильного відображення результатів операцій, інших подій та обставин,зобов’язань, доходу та витрат, наведеними в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку,Концептуальній основі МСФЗ. Застосування Міжнародний стандартів фінансової звітності з додатковим розкриттям, коли це необхідно передбачає досягнення правдивого подання фінансових звітів.

Правдиве подання інформації є обов’язком управлінський персоналу підприємства, який несе за це відповідальність.

Надаючи фінансову звітність,управлінський персонал прямо чи опосередковано формує твердження щодо різних елементів фінансових звітів і розкриття, пов’язаної з ними інформації.

Розуміння тверджень як передумов формування правдивої,тобто якісної інформації є основою визначення аудиторських процедур при зборі аудиторських доказів. Оптимальність аудиторських процедурі їх склад у повній мірі залежить визначення пріоритетності однієї передумови(критерію) над іншим. Наприклад, критерій повноти є більш значущим для інформації про стан кредиторської заборгованості,а критерій існування є більш важливим в порівнянні з іншими для дебіторської заборгованості,тощо.

Основними передумовами правдивого (якісного)подання інформації фінансових звітах є:

- вибір і застосування відповідної облікової політики;

- забезпечення основних якісних характеристик інформації;

- додаткове розкриття інформації, коли дотримання Положень (Стандартів) по або МСФЗ недостатньо формує інформацію для розуміння користувачами впливу певних господарських операцій (інших подій та обставин) на фінансове становище і результати діяльності підприємства.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Якісні характеристики інформації та критерії її оцінювання:

 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
 2. Розголошення інформації.
 3. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 4. 1. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта
 5. Обґрунтування необхідності врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при оцінці рівня фінансової безпеки банків
 6. КАРТА ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 7. Порядок, методи й критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Економічна теорія»
 8. Критерії оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів
 9. Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
 10. 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковостікомерційного банку
 11. 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковості комерційного банку
 12. 12.3. Фінанси деяких країн Африки 12.3.1. Загальна характеристика фінансового стану країн Африки у 80—90 роки XXстоліття Загальна характеристика фінансово-економічного розвитку країн Африки