3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів

Процедури підтвердження при отриманні аудиторських доказів підрозділяються на:

- використання тверджень управлінського персоналу (МСА 500);

- процедури зовнішнього підтвердження (МСА 505);

- процедури первинних підтверджень залишків на початок періоду

Аудитор повинен використовувати твердження під час оцінки ризиків, розглядаючи різні типи потенційно можливих викривлень, які можуть відбутися, і таким чином планувати аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики.

Відповідно до МСА 505 зовнішнє підтвердження є процесом отримання і оцінки аудиторських доказів на основі надання інформації або пояснень певних обставин безпосередньо третьою стороною у відповідь на запит аудитора щодо конкретної статті, що впливає на думку або розкриття у фінансовій звітності.

Досить часто зовнішнє підтвердження застосовують до залишків по рахункам і їх елементах, але вони не повинні обмежуватися лише цими статтями.

Надійність аудиторських доказів, отриманих в результаті надання підтверджень, залежить від компетентності третіх сторін, їх незалежності, повноважень за поданням відповіді, знання того аспекту, який необхідно підтвердити, а також об'єктивності.

Тому аудитор повинен переконається в тому, що запит направлений відповідній особі.

При здійсненні процедур отримання підтверджень, аудитор повинен контролювати процес відбору тих осіб, яким прямують запити, а також процес підготовки і розсилки запитів про підтвердження і відповідями на ці запити.

Аудитор повинен оцінити, наскільки результати процесу зовнішнього підтвердження спільно з результатами інших проведених аудиторських процедур забезпечують достатні і належні аудиторські докази відносно об’єкту дослідження. При проведенні такої оцінки аудитор повинен керуватися положеннями МСА 330 “Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики”, МСА 530 “Аудиторська вибірка та інші процедури тестування”.

Деякі аудиторські докази відносно підтвердження оборотних активів і зобов'язань поточного періоду можуть бути отриманий в ході виконання аудиторських процедур Наприклад, оплата впродовж звітного періоду дебіторської (кредиторської) заборгованості, що існувала на початок звітного періоду, надасть деякі аудиторські докази щодо існування, прав і обов'язків, повноти і вартісної оцінки на початок періоду.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів:

 1. 2. Процедури отримання аудиторських доказів
 2. 3.3 Можливість використання аудиторського висновку в судовому процесі.
 3. 4.Показники використання оборотних коштів та шляхи підвищення ефективності їх використання на підприємстві.
 4. § 5. Забезпечення доказів
 5. § 1. Поняття та види доКазів у цивільному процесі
 6. 2. Аудиторський звіт: структура та зміст
 7. Аудиторська перевірка банку
 8. 1. Поняття аудиторського ризику
 9. 2.3. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз.
 10. Взаємовідносини між аудиторською фірмою і підприємством-замовником
 11. Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
 12. Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
 13. 9. ПРОБЛЕМЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ И РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
 14. Показники ефективності використання позикового капіталу.
 15. 8.3. Розрахунки з використанням платіжних карток
 16. Використання готівкової валюти на території України
 17. Аналіз розподілу і використання прибутку