3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

Відповідальність повинна бути одним з основних принципів аудиту.

Нормативні акти, які регулюють аудит підприємств, прямо не передбачають відповідальність аудиторських фірм.

Відповідальність аудитора в позитивному значенні визначається Законом України “Про аудиторську діяльність” і Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародними стандартами аудиту, які зобов'язують аудиторів виконувати перевірки і надавати інші послуги з дотриманням встановлених вимог і стандартів аудиту.

Згідно статті 21 Закону України “Про аудиторську діяльність” аудитор за неналежне виконання своїх обов'язків несе майнову і іншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до чинного законодавства.

Ретроспективна юридична відповідальність – це специфічні правовідносини між державою і правопорушником, які характеризуються засудженням протиправного діяння суб'єкта правопорушення, накладенням на правопорушника обов'язку випробувати несприятливі наслідки особистого майнового і організаційного характеру за здійснене правопорушення.

Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, суть якої полягає в застосуванні судом від імені держави до особи, яка скоїла злочин, державного примушення у формі покарання. Кримінальна відповідальність наступає у разі навмисного приховування істини з корисливою метою.

Під дисциплінарною провиною розуміється протиправне навмисне невиконання або неналежне виконання своїх трудових (службових) обов'язків.

До цивільної відповідальності аудиторські фірми (аудитори) притягуються за рішенням господарського суду. Такі судові справи стосуються недостовірності звітності, яку аудитор не виявив, внаслідок чого клієнт зазнав збитків у вигляді сплати штрафів, пені і тому подібне.

Професійна відповідальність аудитора визначається у:

- попередженні;

- зупиненні дії сертифікату на строк до одного року;

анулюванні сертифікату

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності:

 1. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 2. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 3. Обґрунтування необхідності формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва як основи їх ефективної та стабільної діяльності
 4. Правове забезпечення аудиторської діяльності
 5. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
 6. Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
 7. 3. Планування аудиторської діяльності
 8. Об'єкт аудиторської діяльності
 9. Лекція 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ
 10. Розділ ІІІ ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 11. Розділ 1 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 12. СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 13. Розділ ІІI. Фінанси господарюючих суб’єктів
 14. Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності