1. Сутність аудиту, історичні аспекти його становлення і розвитку

Законодавчою вітчизною прийнято рахувати Велику Британію, де вперше були прийняті закони, які ввели обов’язковість аудиторської перевірки і встановили вимоги до якості його проведення. Закон про обов’язковий аудит в Великій Британії було прийнято у 1862р., пізніше закони були прийняті й в інших країнах в Франції в 1867р., в США - після Великої депресії у 1937р. У більшості країн Європи аудиторська діяльність отримала розвиток тільки у ХХв.

Розвиток аудиту в Україні започатковано після розпаду Радянського Союзу та створення незалежної держави. Правові основи незалежної аудиторської діяльності були закріплені з прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. в редакції № 140-V від 14.09.2006р.

Міжнародний досвід і його адаптація в умовах становлення аудиту в Україні підтверджують, що його виникнення було обумовлено низкою економічних факторів, а саме:

- відокремленням власника від безпосереднього управління власністю;

- необхідністю незалежного та кваліфікованого підтвердження інформації, яка представляється власнику суб’єктами управління;

- потребою в такій кваліфікованій допомозі у кожного члена суспільства у статусі інвестора (акціонера), а також інших категорій користувачів інформації (ділових партнерів, банків, персоналу підприємства);

- зацікавленістю держави в інформації про дійсний фінансовий стан підприємства недержавного сектора економіки, не збільшуючи при цьому власного контролюючого апарату за рахунок бюджету.

Таким чином, аудиторська діяльність повинна забезпечити захист інтересів власників, сприяти формуванню довіри між учасниками ринкових відносин, враховуючи, що їх інтереси часто не співпадають.

Згідно ст.3 Закону «Про аудиторську діяльність» «аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів».

З терміном «аудит» тісно пов'язаний термін «аудиторська діяльність». Відповідно до ст. 3 «аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг».

Очевидним є те, що «аудиторська діяльність» трактується більш широко ніж саме поняття «аудит».

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Сутність аудиту, історичні аспекти його становлення і розвитку:

 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 2. § 1. Сутність технологічного прогресу та його роль у розвитку суспільства
 3. 1. Історичні етапи розвитку економічної думки.
 4. 1. Історичні етапи розвитку грошових відносин.
 5. 1.Сутність|сутність| товарного виробництва, його характеристика.
 6. 1. Теоретичні основи становлення і розвитку місцевих фінансів.
 7. § 2. Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії
 8. Змістовий модуль 2 Мікроекономічний аспект розвитку економіки
 9. § 1. Сутність потреб та особливості їх розвитку
 10. Лекція 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти.
 11. 1.1 Історія виникнення і розвитку аудиту
 12. 1. Економічна сутність страхування та його види
 13. 4.Сутність маркетингу та його категорії.
 14. Позичковий відсоток, його сутність та основні види
 15. 23. Економічний цикл, його види, фази та чинники. Причини циклічного розвитку економіки.
 16. Сутність світового господарства, його структура і суперечності. Порівняльні економічні системи