6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.

Суб’єктами аудиту (від лат. Subectum – лежить в основі) виступають носії прав і обов’язків - аудиторської фірми, приватно-практикуючі аудитори, які здійснюють аудиторську практику в Україні згідно з чинним законодавством. Враховуючи матеріал першої теми де ми з вами виокремили зовнішній і внутрішній аудит, в якості суб’єктів аудиторської діяльності назвемо також внутрішніх аудиторів (рис. Суб’єкті аудиторської діяльності).

Приватно-практичний аудитор – це фізична особа, яка зареєстрована як приватний підприємець, має чинний сертифікат аудитора, включена до Реєстру Аудиторської палати України або інших суб’єктів аудиту в Україні і одноособово здійснює аудиторську діяльність у відповідності з чинним законодавством.

Юридичними особами аудиторської діяльності є аудиторські фірми, створення на основі будь-яких форм власності (за винятком відкритих акціонерних товариств). Законом України “Про аудиторську діяльність” передбачені особливі умови створення аудиторських фірм: загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статусному фонді не може перевищувати 30%; в аудиторській фірмі повинен працювати хоча б один сертифікований аудитор; керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Сертифікація - визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення аудиторської діяльності через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” і складання ним кваліфікаційного іспиту.

Сертифікат – офіційний документ, який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія «А»), банків (серія «Б») на території України.

Згідно ст.10 Закону України «Про аудиторську діяльність» право на отримання сертифікату мають громадяни України, які мають вищу економічну або юридичну освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста і магістра), певні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посаді бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора. Наявність необхідного обсягу знань встановлюється шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.:

 1. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 2. 6.3. Порядок контролю за дотриманням касової дисципліни суб’єктами економічної діяльності.
 3. Об'єкт аудиторської діяльності
 4. 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності
 5. Зміст теми. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями діяльності. Проце
 6. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками.
 7. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання.
 8. 3.2. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту.
 9. Об’єкт та суб’єкти кредитних відносин.
 10. Правове забезпечення аудиторської діяльності
 11. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні