Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

Аудитор повинен бути незалежним у своїй професійній діяльності. Саме для забезпечення незалежності аудиту, а також для забезпечення інших його принципів (компетентності, конфіденційності та ін.) необхідно регулювання аудиторської діяльності як з боку державних органів (державне регулювання), так і з боку громадських аудиторських організацій (саморегулювання).

У світовій практиці виділяють дві концепції регулювання аудиторської діяльності.

У більшості країн Єврозони (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія Австрія), де основними користувачами звітності вважаються державні організації, банки, більш поширене державне регулювання аудиторської діяльності Аудиторська діяльність в Україні є саморегулюючою, держава лише встановлює перелік вимог до проведення ау­диту, а методику його проведення визначають Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України та їх територіа­льні відділення шляхом затвердження стандартів, норм, по­ложень, інструкцій, роз 'яснень.

Серед існуючих систем нормативного регулювання аудиторської діяльності найдоцільнішою, на наш погляд, видається багаторівнева система, що включає чотири основні рівні.

Документами першого рівня визначається місце, роль і завдання аудиторської діяльності у фінансово-економічній системі. На сьогодні перший рівень представлений Законом України «Про аудиторську діяльність».

Другий рівень системи нормативного регулювання аудиторської діяльності представлений різними законодавчими й підзаконними актами, в яких визначаються загальні питання регулювання аудиторської діяльності, обов'язкові для виконання всіма суб'єктами аудиту.

До третього рівня системи нормативного регулювання аудиторської діяльності належать зовнішні стандарти аудиту, що встановлюють норми, обов'язкові також для всіх суб'єктів ринку аудиторських послуг.

Четвертий рівень включає внутрішньофірмові стандарти аудиторських фірм, що розуміються як документи, що деталізують і визначають єдині вимоги до проведення і оформлення аудиту. Вони є в аудиторських фірмах і затверджуються ними з метою забезпечення ефективності роботи аудиторів та її адекватності вимогам міжнародних стандартів аудиту.

2.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Система регулювання аудиторської діяльності в Україні:

 1. Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності
 2. Правове забезпечення аудиторської діяльності
 3. Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
 4. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 5. Об'єкт аудиторської діяльності
 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 7. 3. Планування аудиторської діяльності
 8. 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності
 9. 1.2 Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів.
 10. Корпорація як тип організації підприємницької діяльності 1.2. Реорганізація акціонерних товариств 1.3. Система управління фінансами корпорацій 1.4. Формування та розвиток корпоративних відносин в Україні
 11. Роль корпорації на фінансовому ринку. 2.2. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. 2.3. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. 2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпоратив­них цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.
 12. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 13. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 14. Регулювання діяльності банків
 15. 4.Рівні регулювання міжнародної економічної діяльності.
 16. 2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпорати­вних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні
 17. 4.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх повноваження.
 18. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 19. 1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні
 20. 4. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні