2. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

Користувач результатів аудиту - це юридична чи фізична особа, зацікавлена в достовірності інформації, що підлягала аудиту.

Адже саме користувач буде в подальшому приймати відповідні рішення, грунтуючись на матеріалах аудиту, вважаючи звітну інформацію за достовірну.

Так, підприємства найбільше цікавить оцінка ефективності господарських опер ацій; власників і акціонерів - прибутковість вкладених ними капіталів і рівень ризику їх можливої втрати; кредиторів - можливість своєчасного погашення заборгованості; інвесторів - наскільки ефективно працюють вкладені ними господарські засоби; державні органи - як суб'єкти підприємницької діяльності виконують свої зобов'язання перед державою.

Отже, в кожного користувача різні економічні інтереси, тому всі вони зацікавлені мати найбільш достовірну інформацію про реальний стан суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про аудиторську діяльність», користувачі інформації мають право виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, установлювати обсяги та напрями аудиту в межах повноважень, визначених законодавством, установчими документами або відповідними договорами.

Максимальні повноваження при визначенні обсягу аудиту має власник, а представники державних контролюючих органів і контрагенти - лише в межах, наданих їм законодавством або визначених угодами.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту:

 1. 3. Методика аудиту фінансової звітності
 2. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 3. Тема 7. Аудит фінансової звітності
 4. Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
 5. Глава 31. Аудит учета финансовых результатов и их использования
 6. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 7. 11.2. Использование результатов работы внутреннего аудита
 8. 14.3. АУДИТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННЫХ И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
 9. 112. Аудит финансовых результатов и их использования (начало)
 10. 113. Аудит финансовых результатов и их использования (окончание)
 11. 34. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита