2. Процедури отримання аудиторських доказів

Отже, за характером проведення загальна сукупність аудиторських процедур, які проводяться на різних етапах процесу аудиту, поділяється на три великих групи: процедури оцінки ризиків, тести контролю та процедури по суті.

Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.

Тести контролю призначені для перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень. Тести контролю, які дають відповідь на перше запитання, отримали назву тести впровадження процедур контролю, або як їх ще називають у теорії аудиту - наскрізні тести.

Процедури по суті застосовуються для виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень і складаються з:

- перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації;

- аналітичних процедур по суті.

Вибір підходу до формування співвідношення між тестами контролю та процедурами по суті під час проведення аудиту фінансової звітності підприємства викладено в положеннях МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики».

Різні підходи до організації процесу отримання аудиторських доказів теорія аудиту визначає як системний аудит та підтверджувальний аудит.

Оцінка ризиків суттєвих викривлень проводиться, як відомо, перед плануванням аудиторської перевірки і служить основою для розробки плану аудиту. Системний аудит, який базується на високому рівні довіри до системи внутрішнього контролю підприємства, передбачає застосування переважно тестів ефективності системи внутрішнього контролю (тестів узгодженості).

Для того щоб провести процедури, які відрізняються за своїм характером (процедури оцінки ризиків, або тести контролю чи процедури по суті) аудитор виконує послідовність дій. Сукупність та послідовність певних дій (типів аудиторських процедур) і визначає конкретний характер процедури.

Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази», дії аудитора при проведенні тестів оцінки ризиків, тестів контролю та процедур перевірки по суті здійснюються за допомогою наступних аудиторських процедур:

- перевірка записів або документів,

- перевірка матеріальних активів,

- спостереження,

- опитування,

- підтвердження,

- перерахування,

- повторне виконання,

- аналітичні процедури.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Процедури отримання аудиторських доказів:

 1. 3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів
 2. 10.7.2. Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів
 3. 10.7.2. Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів
 4. 1. Поняття аудиторського ризику
 5. 2. Аудиторський звіт: структура та зміст
 6. Аудиторська перевірка банку
 7. 3.3 Можливість використання аудиторського висновку в судовому процесі.
 8. 2.3. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз.
 9. Взаємовідносини між аудиторською фірмою і підприємством-замовником
 10. Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
 11. Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
 12. 4. Аналітичні процедури в аудиті
 13. Соглашение о проведении процедуры медиации