3. Процедури контролю якості аудиту

Рівень довіри з боку користувачів до професійної думки аудитора залежить від задоволення їх інтересів. Потреба клієнта в конкретному виді аудиторської послуги і її корисності визначає той рівень якості аудита, який у достатньому ступені відповідає індивідуальним особливостям користувача професійної думки аудитора.

якісна професійна думка аудитора – це незалежна й об'єктивна думка, яка надає впевненість його користувачам у прийнятті економічних рішень і їх виконанні.

Думка аудитора про вірогідність фінансової звітності носить суб'єктивний характер. Однак професійне судження й рекомендації аудитора повинні бути обґрунтовані нормами законодавства й бути досить аргументовані, засновані на виявлених в ході перевірки фактах. Більше того, право аудитора на об'єктивну думку реалізується за допомогою застосування в роботі аудитора принципу незалежності. Відповідно ступінь довіри до професійної думки аудитора з боку зацікавленого користувача залежить від ступеня задоволеності його потреб саме з погляду законодавчих вимог, професійних стандартів і етики, а не з погляду виконання будь-яких капризів і побажань клієнта.

Загальні цілі контролю якості, які повинні бути встановлені аудиторською фірмою, звичайно включають:

- професійні вимоги;

- уміння й компетентність;

- доручення;

- делегування повноважень;

- консультування;

- прийняття й збереження клієнтів;

- моніторинг.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Процедури контролю якості аудиту:

 1. 2. Контроль якості аудиту в Україні
 2. Узагальнення, реалізація та контроль якості результатів аудиту
 3. 1. Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном
 4. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 5. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 6. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 7. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 8. Аудиторский контроль (аудит)
 9. Глава 7. Контроль качества аудита
 10. 7.1. Инструменты контроля качества аудита
 11. 1.1. Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации
 12. 1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні
 13. 26.3. Аудит организации внутреннего контроля по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
 14. 9.5. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита