7. Професійна етика і правова основа відповідальності аудитора.

Визначною рисою професії незалежного аудитора є визнання ним відповідальності перед українським суспільством, яке в аудиторській діяльності представлене клієнтами, кредиторами, представниками виконавчої та державної влади, роботодавцями, інвесторами, підприємцями та іншими суб’єктами держави, які покладаються на об’єктивність і чесність професійних аудиторів.

Забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці спрямованої на задоволення потреб українського суспільства потребує від аудитора дотримання основних принципів аудиту. Серед інших основне місце посідають принципи професійної етики аудиторів.

Професійна етика аудитора – це, перш за все, специфічний моральний Кодекс цієї професії, сукупність правил, характер взаємовідносин, обумовлених професійною діяльністю.

Аудиторська етика закріплює і відображає в практичному плані високий ступінь регламентації багатьох сторін моральної діяльності аудиторів. Значна частина етичних положень знаходить правове закріплення в законах, стандартах і Кодексі професійної етики аудитора.

Виокремлюють міжнародний, національний та внутрішній Кодекси професійної етики аудиторів. Міжнародний кодекс професійної етики прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів. Національний кодекс затверджується у країнах зазвичай із врахуванням рекомендацій Кодексу етики МФБ із максимальним збереженням його концептуальних вимог. Внутрішній кодекс розробляють та затверджують професійні об'єднання аудиторів (наприклад, аудиторські палати), аудиторські фірми.

Кодекс професійної етики може складатися або з загальних тез, які визначають зразок ідеальної поведінки, або з окремих специфі­чних правил, які вказують на те, чи поведінка є неприйнятною.

Фундаментальні принципи професійної етики:

Чесність

Об'єктивність

Професійна компетентність та належна ретельність

Конфіденційність

Професійна поведінка.

Чесність – принцип аудиту, який полягає в обов’язковій відданості аудитора професійному обов’язку, а також у слідуванні загальним нормам моралі. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість.

Об’єктивність – принцип аудиту, який полягає в обов’язковості застосування аудитором неупередженого і самостійного, не обумовленого будь-яким впливом підходу до розгляду яких-небудь професійних питань і формування суджень та висновків. Вимога щодо цього принципу є особливо важливою при забезпеченні цінності висновку аудитора для користувача, який потребує впевненості в тому, що у аудитора відсутній інтерес створення неприйнятного ризику упередженості стосовно предмета перевірки.

Професійна компетентність – принцип аудиту, який полягає в тому, що аудитор повинен володіти необхідним обсягом знань і навичок, які дозволять йому забезпечити кваліфіковане та якісне надання професійних послуг.

Належна ретельність – принцип аудиту, який полягає в обов’язковості надання аудитором професійних послуг з відповідною старанністю, уважністю, оперативністю та належним використанням своїх здібностей. Принцип належної ретельності припускає відповідне ставлення аудитора до своєї роботи, але не повинен трактуватись як гарантія безпомилковості в аудиторській діяльності.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 7. Професійна етика і правова основа відповідальності аудитора.:

 1. Глава 2 Правовые основы казначейства Нормативно-правовое регулирование платежной системы
 2. § 2. Правовая природа евро и правовые основы организации осуществления денежно-кредитной и валютной политики Европейского союза
 3. Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
 4. 7.1. Характери етика совокупного денежного оборота 
 5. 1.2. Правовые основы недвижимости
 6. 2.1. Правовые основы аудиторской деятельности
 7. Правовые основы банковской деятельности;
 8. Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 9. Раздел V. Правовые основы банковского кредитования
 10. Раздел II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
 11. Лекция 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
 12. 2.1 Правовые основы деятельности банков в РФ
 13. 14.4. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия аудитора по их выявлению и оценке. Ответственность аудитора за выражение мнения по оценке этих событий
 14. 14. Основы административно-правового статуса граждан.