Правове забезпечення аудиторської діяльності

Правова основа функціонування суб'єктів аудиторської діяльності повинна трактуватися як можливість (в межах чинного законодавства) реалізації права формувати незалежну думку про вірність (достовірність) і об'єктивність інформації, що відображена у фінансовій звітності.

Аудиторська діяльність в Україні регулюється Господарським кодексом, Законом України “Про аудиторську діяльність”, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. (ст.2 ЗУ “Про аудиторську діяльність).

Ряд норм Цивільного та Господарського кодексів України спрямовані на регулювання аудиторської діяльності в Україні. Так, у параграфі 4 “Аудит” глави 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності” Господарського кодексу України дано визначення понять “аудиторська діяльність”, зазначено, хто може бути аудитором, визначено коло повноважень Аудиторської палати України тощо.

Закон України “Про аудиторську діяльність” є одним з основних законодавчих актів, який визначає місце аудиту в системі фінансового контролю та фінансово-господарської діяльності як рівноправного елементу, і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Крім того, порядок проведення аудиту, вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності додатково визначаються в багатьох інших законодавчих актах

3.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Правове забезпечення аудиторської діяльності:

 1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
 2. Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
 3. Об'єкт аудиторської діяльності
 4. 3. Планування аудиторської діяльності
 5. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 7. Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності
 8. 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності
 9. 1.2 Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів.
 10. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 11. 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
 12. Глава 4. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИСМСТВА