1. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта

Перед тим як представити аудиторський висновок, аудиторська фірма повинна представити письмову інформацію, що виявлена під час проведення перевірки і має значення для управління, керівництву економічного суб'єкта.

Письмова інформація представляється найвищому керівництву згідно МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями".

Інформація з питань аудиту, що має значення для управління, - це інформація, що виявлена в процесі аудиту фінансових звітів і яка, на думку аудитора, є важливої і стосується вищого управлінського персоналу, при здійсненні ним контролю фінансових звітів.

Аудитор повинен встановити осіб, що належать до найвищого управлінського персоналу і яким варто повідомляти інформацію з питаннь аудиту, що має значення для управління.

В контексті МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями" виокремлено дві групи осіб:

-Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (найвищий управлінський персонал);

-Управлінський персонал.

Інформація з питань аудиту, що має значення для управління, включає:

- загальний підхід до аудиторської перевірки, її обсяг, у тому числі які-небудь очікувані обмеження обсягу аудиторської перевірки;

- відповідальність аудитора стосовно аудиту фінансової звітності;

- вибір і зміни методів бухгалтерського обліку, що мають (чи можуть мати) суттєвий вплив на фінансові звіти клієнта;

- можливий вплив на фінансові звіти яких-небудь суттєвих ризиків, які слід розкривати у фінансових звітах;

- аудиторські коректування, зафіксовані чи незафіксовані клієнтом, що можуть вплинути на фінансові звіти клієнта.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта:

 1. 3.2. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту.
 2. Об’єкт та суб’єкти кредитних відносин.
 3. 15. Дайте характеристику суб’єктам кредитних відносин?
 4. Суб’єкти
 5. Зміст теми. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями діяльності. Проце
 6. Суд як основний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин
 7. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 8. § 3. Держава як суб’єкт ринку
 9. 2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 10. Повноваження суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
 11. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 12. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ