1. Події після дати балансу

Події після дати балансу стосуються відображення у фінансових звітах сприятливих і несприятливих подій, що відбуваються між датою фінансових звітів (за Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 10 "Події після дати балансу") - датою балансу та датою затвердження фінансових звітів до публікації.

Такі події можуть бути двох типів:

- ті, що надають додаткові докази щодо умов, які існували на дату фінансових звітів;

- ті, що вказують на умови, які виникли після дати фінансових звітів.

Аудитор повинен розглянути вплив подальших подій на фінансові звіти та аудиторський висновок.

МСА 560 "Подальші події" надані рекомендації про обов'язки аудитора щодо подальших подій.

За цим МСА термін "подальші події" використовується як для визначення подій, що відбуваються між датою фінансових звітів та датою аудиторського висновку, так і для визначення фактів, виявлених після дати аудиторського висновку.

Аудиторові необхідно проаналізувати і оцінити подальші події за наступними напрямами:

- від дати фінансової звітності до дати аудиторського висновку;

- від дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів;

- після опублікування фінансових звітів.

Подальші події можуть надати інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань, або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Події після дати балансу:

 1. Проекти, що не підлягають події .
 2. 16.2. Торговый баланс, баланс услуг и движения капиталов как основные разделы платежного баланса
 3. 11.3. Фінанси Угорської Республіки 11.3.1. Фінанси Угорщини до реформи кінця 80-х років XXстоліття та після неї
 4. 11.2. Фінанси Чехії і Словаччини 11.2.1. Фінанси Чехословаччини до реформи 1991 року і після неї
 5. 81. Назвіть перший законодавчий акт, на підставі якого почалось формування банківської системи в Україні після здобуття незалежності. Охарактеризуйте його.
 6. Балансы международных расчетов. Платежный и расчетный баланс.
 7. 16.3. Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса
 8. Балансы международных расчетов. Платежный и расчетный баланс.
 9. 4.4. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТУ БАЛАНСА
 10. § 3. Составные части расчетного баланса.—Кредитная часть баланса и ее значение.
 11. 54. Понятие бухгалтерского баланса, виды балансов
 12. Балансы международных расчетов. Платежный и расчетный баланс.