3. Планування аудиторської діяльності

Згідно МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» метою аудитора є планування аудиту так, щоб його можна було виконати ефективно.

У плануванні беруть участь партнер та ключовий персонал групи відповідно завдання, що дозволяє отримати користь від їх досвіду і знань, підвищити ефективність і якість процесу планування.

Планування є не окремою процедурою (фазою) процесу аудиту, а швидше безперервною і інтерактивною дією, яка часто починається після виконання попереднього вивчення бізнесу клієнта і продовжується до завершення виконання завдання з аудиту. Метою планування робіт є концентрація уваги аудиторської фірми (аудитора) на основних об'єктах аудиту й питаннях, що мають відношення до консалтингу, компіляції бухгалтерського обліку, його відновленні

Перед прийняттям завдання аудитор повинний вивчити галузь, структуру власності, управлінський персонал і діяльність суб'єкта господарювання (клієнта), що підлягає аудиту.

Процес одержання знань про бізнес клієнта регламентується МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища».

У процесі аудиту ці знання поновлюються й постійно поповнюються.

Контакт із аудитором, що проводив аудит раніше, повинний бути дозволений новому аудиторові.

Інформація, отримана від попереднього аудитора, є інформацією з основного джерела.

Отриману інформацію про бізнес клієнта використовують для його оцінки. Аудитор повинний довести результати цієї оцінки до своїх асистентів (помічників).

Після завершення всього комплексу підготовчих робіт, одержання достатнього обсягу попередньої інформації про діяльність клієнта й здійснення необхідних процедур по визначенню ризику аудиторської діяльності й границі суттєвості помилок – аудитор може становити загальну стратегію виконання завдання з аудиту, на основі якої формується меморандум планування.

Загальна стратегія аудиту встановлює обсяг, час і напрям аудиту, що допомагає в розробці детальнішого плану аудиту.

Далі аудитор повинен розробити план аудиту для зменшення аудиторських ризиків до прийнятно низького рівня.

План аудиту є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту, оскільки він включає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися членами групи за завданням для отримання достатніх і відповідних аудиторських доказів з метою зменшення аудиторської ризиків до прийнятно низького рівня.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Планування аудиторської діяльності:

 1. Правове забезпечення аудиторської діяльності
 2. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
 3. Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
 4. Об'єкт аудиторської діяльності
 5. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 7. Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності
 8. 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності
 9. 1.2 Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів.
 10. Глава 6. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства
 12. Основні функції аудиторської фірми
 13. Процес фінансового планування
 14. Тема 6. Фінансове планування і методи прогнозування
 15. ТЕМА 10. КОРПОРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
 16. Перспективне фінансове планування