1. Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном

Реальне призначення й професійний обов'язок зовнішніх аудиторів в умовах ринкових відносин полягає у формуванні й вираженні незалежної думки про стан об'єкта аудиторської оцінки. У міжнародній практиці незалежність аудиторських фірм багато в чому визначає високу вартість аудиторських робіт, гарантуючи за допомогою застосування механізму страхування конфіденційність і якість роботи аудиторів. Разом з тим, слід зазначити, що принцип незалежності аудиторів не реалізується сам по собі, без використання додаткових процедур контролю. Як правило, збереження незалежності, а також високий професіоналізм фахівців в області аудиторської діяльності забезпечується контролем якості аудиторських робіт.

Координацію діяльності професійних організацій в області бухгалтерського обліку й аудита на міжнародному рівні здійснює неурядове професійне об'єднання аудиторів і бухгалтерів – Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – International Federation of Accountants (IFAC).

Місія Міжнародної федерації бухгалтерів, викладена в її Конституції, укладається в «всесвітньому розвитку й посиленні позицій бухгалтерської професії, що керується гармонізованими стандартами з метою надання послуг високої якості в інтересах суспільства».

Питання організації контролю якості аудита регламентуються Положенням про зобов'язання організацій – членів МФБ 1 «Забезпечення якості». Згідно із цим Положенням професійні об'єднання МФБ із метою належного контролю якості діяльності своїх членів повинні розробити й прийняти:

стандарти й рекомендації з контролю якості. Згідно з вимогами міжнародного стандарту по контролю якості № 1 аудиторські фірми відповідають за впровадження політики й процедур контролю якості аудита;

посібник із проведення зовнішньої перевірки якості аудита. Зовнішній контроль якості роботи аудиторських фірм здійснюється відповідно до офіційно затвердженого професійним аудиторським об'єднанням посібника із проведення перевірки якості аудита.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном:

 1. 2. Концепції та підходи до проведення аудиту
 2. 2. Контроль якості аудиту в Україні
 3. 3. Процедури контролю якості аудиту
 4. Узагальнення, реалізація та контроль якості результатів аудиту
 5. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 6. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном.
 7. 10.2. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном
 8. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РОЗУМІННЯ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
 9. Поліпшення якості активу банків.
 10. 1. Аудиторські докази: поняття, критерії їх кількості і якості
 11. Сертифікат якості
 12. Науково-методичні підходи щодо формування системи фінансової безпеки банків
 13. Методичні підходи щодо формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
 14. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 15. 3.Ціноутворення з урахуванням якості й ступеня новизни реалізованого товару.
 16. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 17. 105. Аудит издержек производства и обращения, аудит прочих затрат
 18. 72. Использование внутреннего аудита внешним аудитом
 19. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА