Перелік тем дисципліни

Перелік тем дисципліни «Облік і аудит»

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності

Змістовий модуль 2. Методичні основи аудиту

Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю

Тема 4. Планування аудиту

Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Тема 7. Аудит фінансової звітності

Змістовий модуль 3. Узагальнення, реалізація та контроль якості результатів аудиту

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

Тема 9. Підсумковий контроль

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

| >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Перелік тем дисципліни:

 1. Перелік питань до іспиту з дисципліни «Сучасні економічні системи»
 2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ З КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 3. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
 4. Порядок обрання та правила виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання та тематика контрольних робіт з дисципліни Порядок обрання студентом заочної форми навчання теми контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
 5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 6. КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ словник ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
 7. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гроші та кредит»
 9. 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 10. Покращення ринкової дисципліни.
 11. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 12. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 13. 6.3. Порядок контролю за дотриманням касової дисципліни суб’єктами економічної діяльності.
 14. 2. Перечень основных тем и подтем
 15. 3. Методические указания по изучению тем (ДЕ)
 16.   ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ Тема 1  
 17. III. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  И  РАЗДЕЛОВ  ДИСЦИПЛИНЫ
 18. Перелік питань (РОЗПИСОВІ ПИТАННЯ)