Основні функції аудиторської фірми

Основні функції аудиторської фірми:

1) експертна оцінка господарсько-фінансової діяльності і стану майна суб'єкта підприємницької діяльності, в основному під час передачі його в оренду, приватизації, а також у випадках збитковості чи банкрутства;

2) перевірка вірогідності бухгалтерського обліку і звітності за пе-ріод дослідження, у тому числі контроль правильності бухгалтерських записів, достовірності визначення собівартості продукції {робіт, послуг), розрахунків прибутків та їх розподілу;

3) прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства, оцінка перспективи його розвитку й остаточних результатів, роз-робка заходів для ліквідації збитковості і підвищення ефективності виробництва, а також статутних документів, підготовка необхідних документів для реєстрації спільного підприємства;

4) інформаційне, наукове і методичне забезпечення діяльності підприємств на договірних засадах із замовниками;

5) упорядкування бухгалтерського обліку, коли підприємство-клієнт не в змозі організувати облік через відсутність кваліфікованих кадрів або з інших мотивів, при цьому аудитори складають облікові реєстри, бухгалтерський баланс, інші форми звітності на підставі первинних документів;

6) консультації (в усній і письмовій формі) з питань обліку, права, оподаткування, розрахунків, зовнішньоекономічних операцій за відповідну плату.

Аудиторські фірми надають такі види послуг: за засвідченням, податкові, консультаційні для адміністрації, бухгалтерські, складання звітності.[ 62, стр.12-13 ].

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Аудит. 2010

Еще по теме Основні функції аудиторської фірми:

 1. Основні функції сучасної держави
 2. Призначення та функції центрального банку, основні напрямки діяльності центральних банків
 3. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
 4. 6. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ.
 5. Суб’єкти аудиторської діяльності, порядок сертифікації та внесення до реєстру АПУ
 6. Правове забезпечення аудиторської діяльності
 7. Об'єкт аудиторської діяльності
 8. 3. Планування аудиторської діяльності
 9. Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
 10. РОЗДІЛ 14. ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО ТА ВАРТІСТЬ
 11. Менеджмент фірми
 12. § 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді
 13. § 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді