4. Об'єкт і предмет аудиту

При визначенні об'єкту (об'єктів) і предмету аудиторської діяльності (аудиту) необхідно чітко усвідомити, що аудит не є наукою. Він має свій об'єкт і предмет як практична діяльність.

Предмет дослідження (а аудит носить ознаки дослідницької діяльності) формується в процесі пізнавальної діяльності, відображаючи окремі сторони об'єкту дослідження. Характер предмету визначається не тільки специфікою об'єкту дослідження, але і залежить від спрямованості завдань діяльності.

Якщо виходити з того, що дані бухгалтерського обліку є основним документальним джерелом для формування будь-якої звітності, у тому числі і фінансової, а остання відображає не факти, а сукупність інформації про факти господарського життя (ФГЖ), то саме узагальнені дані, тобто сама інформація, надана бухгалтерським обліком, є об'єктом аудиту. Точніше показники фінансової звітності є об'єктом виконання завдання з аудиту фінансової звітності.

В процесі аудиту підтверджується ступінь дотримання вимог до складання фінансової звітності, формується і виражається думка аудитора щодо відповідності інформації, відбитої у фінансовій звітності, її концептуальній основі. Це і є основною метою діяльності аудитора.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 4. Об'єкт і предмет аудиту:

 1. 1. Повідомлення інформації з питань аудиту керівництву економічного суб’єкта
 2. 3.2. Суб’єкти та об’єкти грошового обороту.
 3. Об’єкт та суб’єкти кредитних відносин.
 4. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 5. Тема 1. Сутність і предмет аудиту
 6. Зміст теми. Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Сутність міжнародного кредиту. Об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту. Міжнародний валютний фонд, його капітал і основні напрями діяльності. Проце
 7. Глава 1. Предмет и методы анализа. предмет и подходы
 8. § 3. Выбор денежного материала, борьба предметов первой необходимости с предметами украшений.
 9. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 10. 66. Исполнение постановлений о наложении административных наказаний: конфискация предмета, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием правонарушения.
 11. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 12. 105. Аудит издержек производства и обращения, аудит прочих затрат
 13. Об'єкт аудиторської діяльності
 14. 15. Дайте характеристику суб’єктам кредитних відносин?
 15. 72. Использование внутреннего аудита внешним аудитом
 16. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 17. 2. Возникновение аудита. Сущность и содержание аудита
 18. 3. Виды аудита. Сопутствующие аудиту услуги
 19. Суб’єкти
 20. Лекція 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти.