3. Модифікація думки незалежного аудитора

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової інформації» розглядає обста­вини, коли аудитор може надати безумовно-позитивний звіт.

Модифікована думка – умовно-позитивна, негативна або відмова вид висловлення думки.

Якщо аудитор модифікує думку щодо фінансової звітності, він повинен додатково до окремих елементів, передбачених вимогами МСА 700, включити до аудиторського звіту параграф із описанням питання, що призвело до модифікації. Цей параграф наводиться безпосередньо перед параграфом аудиторського звіту, в якому висловлена думка. Залежно від обставин цей параграф може мати наступну назву:

- Підстава для висловлення умовно-позитивної думки;

- Підстава для висловлення негативної думки;

- Підстава для відмови від висловлення думки.

У параграфі про підставу для модифікації відображається інформація про:

- суттєві викривлення фінансової звітності та кількісне визначення фінансового впливу викривлення (кількісне визначення цього впливу на податок на прибуток, чистий дохід, або власний капітал);

- спосіб розкриття фінансових викривлень.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Модифікація думки незалежного аудитора:

 1. Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
 2. 1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні
 3. РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 4. 1. Історичні етапи розвитку економічної думки.
 5. 14.4. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия аудитора по их выявлению и оценке. Ответственность аудитора за выражение мнения по оценке этих событий
 6. Статья 3. Аудитор
 7. Выявление целевой аудитории
 8. 2.5. Аудитор компании.
 9. Роль аудиторов
 10. 18. Права аудиторов
 11. Выбор целевой аудитории
 12. 10. Ответственность аудиторов
 13. Контактные аудитории
 14. 11. Саморегулируемая организация аудиторов: общие понятия
 15. 19. Обязанности аудиторов
 16. 11.3. Обязанности и права аудитора
 17. 7. Професійна етика і правова основа відповідальності аудитора.
 18. 9. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора
 19. 5.4. Независимость аудитора и аудиторской организации