Міжнародні стандарти аудиту

Стандартизація в аудиторській діяльності визначається необхідністю забезпечення її якості. Окрім цього, вона допомагає аудиторам у вирішенні конкретних ситуацій.

Поняття «стандартизація» можна потрактувати двояко. З одного боку, стандартизація є процесом формування єдиних принципів (правил), які регулюють ті або інші сторони людської діяльності. З іншого боку, під стандартизацією можна розуміти розробку нормативних документів, що закріплюють ці єдині принципи регулювання діяльності.

Близький до поняття «стандартизація» (і за звучанням, і за значенням) термін «стандарт» теж можна розглядати двояко. З одного боку, стандарти – це і є сформульовані принципи і правила, що регулюють діяльність. З іншого боку, стандартами можна називати нормативні документи, які закріплюють ці принципи й правила.

Таким чином, між поняттями стандарт і стандартизація можна встановити смислову відповідність: стандартизація – це процес формування стандартів.

Стандарти аудиту – це нормативні документи, що регулюють єдині базові вимоги, які ставляться до здійснення й оформлення аудиту та супутніх послуг, а також до оцінки якості аудиту, яких повинні дотримуватися всі аудитори у своїй професійній діяльності. Аудитор, що допускає в своїй практиці відступи від стандартів, повинен бути готовий пояснити причину цього.

Основна мета упровадження стандартів полягає в поширенні прогресивних технологій, прийомів і методів роботи, вироблених кращими представниками даної професії на всю професію в цілому. Стандарти служать не тільки інструментом регулювання аудиту, але також і інструментом підвищення якості роботи, і саму стандартизацію можна розглядати як вельми ефективну форму впровадження прогресивних технологій.

5.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Міжнародні стандарти аудиту:

 1. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти
 2. Внутрішньофірмові стандарти аудиту
 3. РАЗДЕЛ II. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности
 4. 57. Стандарт аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки данных (КОД)»
 5. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 6. Стандарты международных платежных систем: PCI DSS и смежные стандарты
 7. Производственные стандарты и стандарты контроля качества продукции
 8. Третий этап: Золотослитковый стандарт ((Великобритания и США), золотодевизные стандарты остальные стран, 1926—1931 гг.
 9. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 10. 2. Возникновение аудита. Сущность и содержание аудита
 11. 105. Аудит издержек производства и обращения, аудит прочих затрат
 12. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 13. 72. Использование внутреннего аудита внешним аудитом
 14. 3. Виды аудита. Сопутствующие аудиту услуги
 15. Лекція 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
 16. Частина VI МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
 17. Міждержавні (міжнародні) банки
 18. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).