Метод аудиту

Метод аудиту — це сукупність способів, прийомів, використовуваних для дослідження стану об'єктів, що вивчаються. Ці прийоми можна об'єднати у такі групи:

— перша — визначення кількісного та якісного стану об'єкта;

— друга — визначення відхилень дійсного стану досліджуваного об'єкта від норм та нормативів, планових показників та інших правил;

— третя — оцінювання стану об'єкта (у минулому, поточному та майбутньому періодах).

Отже, методом аудиту є визначення реального, якісного та кількісного стану об'єктів, виявлення відхилень від базового або нормативного стану й оцінювання цих відхилень за критеріями доцільності та законності.

В аудиті широко застосовують прийоми та методи, які не є власне аудиторськими — це передусім прийоми та методи статистики і аналізу господарської діяльності: порівняння, групування, деталізація показників, індекси, елімінування, балансовий, сальдовий тощо.[49, стр. 56-59].

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Аудит. 2010

Еще по теме Метод аудиту:

 1. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 2. Г Л А В А  11 МЕТОД И ЭТИКА АУДИТА
 3. 1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових
 4. 8.2. АУДИТ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ
 5. Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
 6. 6.1. Лицензирование аудиторской деятельности как метод контроля государства за соблюдением законодательства в области аудита
 7. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 8. 72. Использование внутреннего аудита внешним аудитом
 9. 105. Аудит издержек производства и обращения, аудит прочих затрат
 10. § 2. Метод индексовых чисел. — Метод „Economist’a".—Метод Зауэрбека. — Метод Зетбеера. — Метод Р. Фолькнера, —Бюджетный метод.— Аргументы за и против бюджетного метода. — Скептическое отношение Кнаппа и др. к индексам.— Истинное значение индексов.
 11. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 12. 2. Возникновение аудита. Сущность и содержание аудита