2.1. Мета і функціональні завдання аудиту

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" ст. З, поняття "аудиторська діяльність" містить в собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.[4].

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економічно-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Разом з цими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять роботи з приватизації майна державних підприємств, комерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали для розгляду справ клієнтів в арбітражних судах. Завдяки аудитові здійснюються посередницькі контакти.

У кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і реалізації економічних ідей.

Особливу увагу треба зосередити на понятті "аудит". Аудит — це незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є висвітлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів.

За результатами аудиту скла-дається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб'єкта, що перевіряється.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Аудит. 2010

Еще по теме 2.1. Мета і функціональні завдання аудиту:

 1. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 2. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 4. 3. Ціль та завдання аудиту. Характеристика завдань з надання впевненості
 5. 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 6. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 7. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 8. ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ
 9. Грошово-кредитна політика: мета, завдання та інструменти
 10. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ". СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
 11. Основні завдання аудиту
 12. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 13. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 14. Мета діяльності банку
 15. Кінцева мета фундаментального аналізу
 16. 1.Зміст, мета і задачі фінансовоїполітики
 17. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).