2. Контроль якості аудиту в Україні

Зовнішній контроль якості аудиторської діяльності

Якість роботи аудиторських фірм може розглядатися як функціональна й технічна.

Функціональну якість треба розглядати як процес надання послуги. Наприклад, клієнт укладає договір на комплексне обслуговування й вчасно одержує професійну й необхідну консультацію, або аудитор-консультант запобігає необґрунтованим штрафним санкціям з боку податкових органів.

Технічну якість треба розглядати як відповідний до стандартів стан усієї документації, якої оформляється робота аудиторських фірм (внутріфірмові регламенти, організаційні й робочі документи аудитора, аудиторські висновки, якість яких може бути оцінена на основі аналізу роботи конкретних аудиторів-виконавців).

Технічна й функціональна якість взаємозалежна й у цілому становлять якість роботи аудиторської фірми.

Функціональну якість можна оцінити через призму технічної, тому що якість аудиторських робіт слід розглядати через дедуктивний аналіз роботи аудиторів, і технічних елементів, що забезпечують необхідний якісний рівень виконання конкретного аудиторського завдання.

Внутрішній контроль якості аудиторської діяльності

З метою встановлення єдиних для України вимог до організації діяльності аудиторських фірм і приватних аудиторів, систем контролю якості аудиторських послуг і надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем у практиці аудиторської діяльності рішенням АПУ від 27.09.2007 г.

№ 182/4 затверджене Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг» (зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України 30.06.2011 № 232/9) (наведено у додатку Н). Відповідно до якого, аудиторські фірми й аудитори зобов'язані розробити й впровадити в практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що сама фірма і її персонал діють згідно з Міжнародними стандартами аудита, надання впевненості й етики, Кодексом етики професійних бухгалтерів і законодавчими і нормативними вимогами, які регулюють аудиторську діяльність, а також у тому, що висновки, які надаються фірмою, відповідають умовам завдань.

Система контролю якості Фірми має включати політику та процедури контролю якості.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Контроль якості аудиту в Україні:

 1. 3. Процедури контролю якості аудиту
 2. Узагальнення, реалізація та контроль якості результатів аудиту
 3. 1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні
 4. 1. Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном
 5. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 6. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
 7. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 8. 2.4. Правові та інші проблеми розвитку аудиту в Україні.
 9. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 10. Глава 7. Контроль качества аудита
 11. Аудиторский контроль (аудит)
 12. 7.1. Инструменты контроля качества аудита
 13. 1.1. Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации