5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).

Існують різні підходи до класифікації аудиту, що пояснюється використанням різних ознак і методів класифікації.

Відповідно тому, як види фінансово-господарського контролю визначаються метою і суб’єктами, які досягають цієї мети, види аудиту також залежать від тих осіб, які виконують функції з аудирування. Звідси можна виокремити таки види, як внутрішній і зовнішній.

Суб’єктами зовнішнього аудиту є незалежні аудитори, які мають сертифікат, працюють або індивідуально, або у складі аудиторської фірми, внесені до реєстру. Внутрішній аудит здійснюється внутрішніми аудиторами, які є працівниками самого підприємства. Порівняльну характеристику видів аудиту наведено у таблиці

Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту

Структурні елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
Суб’єкти Працівники спеціалізованої служби внутрішнього аудиту: бухгалтер-аудитор, експерт-аналітик, експерт-юрист, експерт - маркетолог, експерт інформаційних систем Незалежні аудитори, які мають сертифікат і внесені до реєстру АПУ
Мета Оцінка якості економічної інформації, яка формується в системі управління підприємством.
Експертна оцінка економічної політики підприємства, функціонування внутрішньогосподарського контролю
Формування висновку про вірність, об’єктивність, законність обліку і звітності, можливості і способу упередження кризових ситуацій і банкрутства підприємств-клієнтів

Завдання - оцінка системи управління, організаційної діяльності підприємства;

- розробка рекомендацій по її удосконаленню;

- забезпечення користувачів інформацією про реальний стан об’єкта, достовірності обліку і звітності;

- визначення фінансової стратегії підприємства.

- ознайомлення і оцінка систем обліку і внутрішнього контролю, в тому рахунку і внутрішнього аудиту;

- оцінка аудиторського ризику;

- встановлення доцільності і законності господарських операцій, вірності і об’єктивності відображення їх в обліку і звітності;

- розробка рекомендацій по оптимізації систем обліку, внутрішнього контролю.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).:

  1. Служба внутрішнього аудиту
  2. Служба внутрішнього аудиту
  3. 8. Оподаткування прибутку підприємств, його роль і місце в податковій системі
  4. 3. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
  5. Методи внутрішнього фінансового контролю
  6. Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
  7. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
  8. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
  9. 8.3. ПОНЯТИЕ АУДИТА. ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ПРИНЦИПЫ АУДИТА
  10. Розділ 3. Аудит в системі судочинства.