2. Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами

Як звісно, аудит та надання супутніх послуг здійснюється на основі принципу добровільності і взаємної домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором). Після попередньої усної узгодженості між ним клієнт надсилає на адресу аудитора листа з пропозицією про проведення аудиту, в якому зазначає мету проведення аудиту і завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту та його масштаб

Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, у якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

Надсиланню листа-відповіді може передувати етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи у разі, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження.

Лист-зобов'язання аудиторської фірми визначається особливостями того або іншого виду аудиту (обов'язкового або ініціативного). Воно відправляється клієнтові до моменту складання договору й виступає офіційним документом-відповіддю, що встановлює взаємини між клієнтом і аудитором.

Згідно ст. 17 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) і замовником.

Договір на проведення аудиту або надання аудиторських послуг є офіційним документом, що юридично регламентує взаємини аудитора (аудиторської фірми) із замовником і містить перелік прав і обов'язків учасників.

Відповідно до договору на надання аудиторських послуг аудитор-виконавець зобов'язується надати послуги або провести аудиторську перевірку, а замовник - оплатити ці послуги. Цей документ підтверджує й фіксує офіційну юридичну згоду інтересів учасників договору.

Договір може укладатися на тривалий строк. Предметом такого договору виступають одночасно проведення аудиту й супутніх аудиту послуг, які не заборонені законодавством.

Предметом договору про надання послуг (у цьому випадку договір на проведення й надання інших консультаційних послуг) має нематеріальний характер, тобто результат має товарну форму, але не існує окремо від виконавця (у цьому випадку - від аудитора), а саме послуга споживається замовником одночасно з її наданням виконавцем.

Крім основної мети діяльності аудитора - проведення аудиту - аудитор може надавати супутні послуги. Таким чином, договір на проведення аудиту й надання інших консультаційних послуг вважається різновидом договору про надання послуг.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами:

 1. Взаємовідносини між аудиторською фірмою і підприємством-замовником
 2. 4. Робочі документи аудитора; класифікація і порядок формування та процедури зберігання
 3. Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
 4. Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
 5. 3. Побудова взаємин із клієнтами на ринкових засадах.
 6. Побудова взаємин із клієнтами на ринкових засадах.
 7. 4.6. Подготовка документов в суд, решение проблемы отсутствия ряда документов, надлежащая форма документов, оформление доверенности, уплата государственной пошлины
 8. § 2. Попит та пропозиція. Взаємодія між ними
 9. 14.4. События, произошедшие после даты составления отчетности. Действия аудитора по их выявлению и оценке. Ответственность аудитора за выражение мнения по оценке этих событий
 10. 3.1 Відмінність між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою.
 11. 2.Суперечність|протиріччя| між суспільними|громадськими| потребами і економічними ресурсами.