1. Аудиторські докази: поняття, критерії їх кількості і якості

Відповідно до МСА 500 Аудиторські докази – це інформація, яка використовується аудитором для обґрунтування думки про достовірність фінансової звітності під час виконання завдань [6].

До складу аудиторських доказів, які отримує аудитор із облікових даних відносяться: облікові записи (від первинних документів до облікових регістрів); показники фінансової звітності.

Аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б дозволила йому зробити обґрунтовані висновки щодо завдань з аудиту [157].

Основними чинниками, які формують ці вимоги є:

- необхідність чіткої обґрунтованості висновків;

- дотримання економічності аудиту.

Ці чинники мають протилежний вплив. Так, чим більше аудиторських доказів буде зібрано, тим є більш обґрунтованими висновки аудитора. Але слід врахувати, що аудитори працюють в умовах обмеженого часу та у рамках існуючого договору на проведення аудиту. Виходячи з цього, витрати на організацію роботи аудиторів не повинні перевищувати економічний ефект від результатів їх роботи

Достовірність аудиторських доказів означає, що інформація є правдивою, правильною, відповідає дійсності і цій інформації можна довіряти, спиратися на неї при формулюванні аудиторського висновку. Вважається, що дані, які використовує аудитор, умовно можна розділити на більш достовірні і менш достовірні. Це визначається способами і джерелами отримання аудиторських доказів.

Достатність – одна з ключових вимог, що висувається до аудиторських доказів. Це кількісна міра аудиторських доказів.

Ступінь переконливості доказів можна оцінити тільки після загальної оцінки достовірності, достатності і своєчасності.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Аудиторські докази: поняття, критерії їх кількості і якості:

 1. Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
 2. Поняття грошового потоку та критерії класифікації цих потоків.
 3. 12. Поняття валюти та валютних цінностей. Критерії класифікації валют.
 4. Закон кількості грошей, що необхідні для обігу.
 5. Закон кількості грошей, що необхідні для обігу
 6. 2. Контроль якості аудиту в Україні
 7. 1. Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном
 8. ЕМПІРИЧНИЙ ДОКАЗ ДЛЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ
 9. Глава 13 ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ
 10. ГРОШІ І ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ: ЕМПІРИЧНІ ДОКАЗИ
 11. 3. Процедури контролю якості аудиту
 12. Поліпшення якості активу банків.