4. Аналітичні процедури в аудиті

Відповідно МСА 520 «Аналітичні процедури» - поняття «аналітичні процедури» визначається як – оцінка фінансової інформації шляхом вивчення правдоподібних взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними. Аналітичні процедури включають також вивчення ідентифікованих відхилень і взаємозв’язків,що ідуть всупереч іншій відповідній інформації або значно відхиляються від прогнозних сум.

Аналітичні процедури – це процедури, які складаються з аналізу важливих коефіцієнтів та тенденцій і подальшого вивчення результатів відхилень та взаємозв’язків.

Обсяг і складність аналітичних процедур залежить від мети, етапу аудиторського процесу, виду діяльності підприємства-клієнта, достовірності та адекватності їх інформаційного забезпечення, професійного судження аудитора.

В основу обґрунтування діяльності використання аналітичних процедур на дослідницькому етапі як процедур по суті слід покласти певні фактори, а саме (МСА 520 «Аналітичні процедури», підрозділ ІІІ):

- прийнятність використання аналітичних процедур по суті до конкретних тверджень з урахуванням оцінки ризику суттєвого викривлення;

- достовірність даних, яка залежить від джерела інформації, порівнянності інформації, контролю за підготовкою інформації;

- точність прогнозу результатів аналітичних процедур по суті, ступінь можливого інформації, наявність як фінансової, так і не фінансової інформації;

- прийнятність величини відхилення облікових сум від прогнозних даних. При визначенні такої величини необхідно врахувати можливість того, що поєднання викривлень залишків на конкретному рахунку, конкретного класу операцій або розкриття інформації можуть скласти неприйнятну величину.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 4. Аналітичні процедури в аудиті:

 1. 3. Вибірковий метод в аудиті
 2. Соглашение о проведении процедуры медиации
 3. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА [bankruptcy proceedings]
 4. Порядок проведения процедуры медиации
 5. Процедуры банкротства
 6. Прекращение процедуры медиации
 7. Процедура банкротства
 8. Статья 27. Процедуры банкротства
 9. Глава 2.1. Процедуры управления риском
 10. Сроки проведения процедуры медиации
 11. Условия применения процедуры медиации
 12. 2. Процедури отримання аудиторських доказів
 13. 21.4. Перечень аудиторских процедур
 14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 15. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации
 16. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации
 17. 28.4. Перечень аудиторских процедур
 18. Глава XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА