2.2.Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.

У теорії і практиці аудиту важливе місце займає професійна етика аудитора. Вона включає ряд принципів службової поведінки та ставлення до виконання фахових обов'язків.” Эти принципи оговорены в Кодексе професійної етики аудиторов України, принятом 18.12.1998 АПУ [15].

Норми і фундаментальні засади етики, викладені у Кодексі, обов’язкові для виконання усіма аудиторами - практиками при наданні ними аудиторських послуг.[15].

Від дотримання цих етичних принципів, що відповідають вимогам міжнародних нормативів аудиту, залежить авторитет фахівця, його професійна придатність виконувати найскладніші завдання.

Незалежність — головна риса професії аудитора. Вона обумовлена тим, що аудитор не є штатним працівником державного органу управління, він не залежить і не підпорядкований іншим контрольно-ревізійним органам або політичним партіям чи громадським організаціям. Думка аудитора з фінансових питань не повинна залежати від гонорару, який виплачується клієнтом.

Об'єктивність висновків має грунтуватися на вдумливому дослідженні діяльності клієнта, використанні вірогідних даних, застосуванні оптимальних методів їх аналізу і складанні аудиторського висновку за результатами перевірки. У ставленні до клієнта аудитор повинен бути коректним, ввічливим і передбачливим, а свої зауваження доводити у формі побажань, порад, рекомендацій.

Надаючи консультаційну допомогу, аудитор зацікавлений максимально захистити інтереси клієнтів, а отже, не зосереджує своєї уваги тільки на негативних фактах. І в клієнта, і в аудитора спільна мета — зробити посильний внесок в ефективне функціонування ринкової економіки. Для аудитора багато важить широка поінформованість у виробничо-економічних справах. А крім того, аудитор не може надавати професійні послуги, не будучи достатньо обізнаним із загальними з технічними стандартами з обліку і аудиту.

Конфіденційність — не менш важлива риса професії аудитора. Він повинен зберігати виробничі і комерційні таємниці клієнтів, не поширювати конфіденційної інформації, щоб не завдати їм шкоди. За розголошення секретів клієнтів аудитор несе відповідальність за законом і моральну відповідальність перед колегами.

Аудиторська фірма —- юридична особа, що безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності. Умовою створення такої фірми є те, що загальний розмір частки засновників (акціонерів), які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30 відсотків. Аудиторською діяльністю фірма займається, якщо у ній працює хоча б один аудитор . Керівником фірми може бути тільки аудитор.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Аудит. 2010

Еще по теме 2.2.Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.:

 1. 3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності
 2. 1.2 Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів.
 3. Аналіз зв’язку неплатоспроможності підприємства із заборгованістю держави перед ним
 4. Обов’язкові резерви
 5. Обов'язкові реквізити векселя
 6. Обов’язкові резерви
 7. Обов'язки позичальника:
 8. Обов'язки кредитодавця:
 9. 18.5. Обов'язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків
 10. 18.5. Обов’язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків
 11. § 2.1. Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе российского права. Финансовое право как наука и учебная дисциплина
 12. 1.Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, функции.
 13. Место гражданского процессуального права в системе отечественного права.
 14. Место банковского права в системе российского права
 15. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями права.
 16. ОТГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ОТ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
 17. Глава 1. Понятие и предмет гражданского права. Система гражданского права. Принципы гражданского права: понятие, система, значение.
 18. 25. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы участия, процессуальные права и обязанности.
 19. 94. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. Основания, цель, формы участия, права и обязанности.
 20. 1.3. НОРМЫ И ИНСТИТУТЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА