О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

У підручнику розглянуто основи діяльності комерційних банків у ринковій економічній системі та умови і порядок здійснення основних банківських операцій. Визначено особливості практичних аспектів банківської діяльності, пов'язаної з формуванням банківських ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків і платежів, операціями з валютою і цінними паперами, наданням основних видів послуг банків. Розглянуто питання забезпечення фінансової стійкості банківських установ та регулятивного впливу на функціонування комерційних банків з боку Національного банку України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, фахівців банківських установ.

| >>
РОЗДІЛ 1ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХНЬОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
РОЗДІЛ 3ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
РОЗДІЛ 4ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ
РОЗДІЛ 5ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ
РОЗДІЛ 6ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ
6.5. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків
6.6. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків
РОЗДІЛ 7 ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ
РОЗДІЛ 8ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
РОЗДІЛ 9 КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
РОЗДІЛ 10ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ
10.5. Особливості банківського кредитування фізичних осіб
10.7. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 11 Операції банків з векселями
РОЗДІЛ 12ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
РОЗДІЛ 13ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 14ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 15НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
РОЗДІЛ 16Міжбанківські операції в іноземній валюті
РОЗДІЛ 17ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
РОЗДІЛ 18ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Книги и учебники по дисциплине Банковские операции:

  1. За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Банківські операції: Підручник За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка . –Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. – 696 с. - 2009 год
  2. Крахмалев С.В.. Современная банковская практика проведения международных платежей. - "ГроссМедиа", - 2007 год