Бірюков В.В.. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,2009. - 664 с. - Бібліогр.: С. 627 - 660.. 2009

У монографії проаналізовано сучасний стан інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів, його предмет, систему, термінологію та понятійний апарат. З урахуванням розвитку інформаційних систем запропоновано низку визначень понять і термінів. Наведено Грунтовні класифікації інформації, інформаційних систем та ін. Розглянуто питання аналітичної роботи та використання інформації, отриманої з інформаційних систем, у розслідуванні злочинів. Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічний склад, ад'юнктів та аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, які вивчають криміналістику й оперативно-розшукову діяльність, а також на працівників практичних підрозділів правоохоронних органів.

<< | >>
Глава 1 Загальні положення окремого криміналістичного вчення про інформаційно-довідкове забезпечення розслідування
Глава 2 Інформаційне підґрунтя інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
Глава 3 Інформаційні системи - джерела криміналістично значущої інформації
Глава 4 Криміналістичні обліки - джерела криміналістично значущої інформації, їх значення та місце в розслідуванні злочинів
Глава 5 Сучасні інформаційні системи МВС України та міжнародні криміналістичні обліки
Глава 6 Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів

Книги и учебники по дисциплине Основы криминалистики:

  1. Олиндер, Н.В.. Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем: криминалистический аспект : монография / Н.В. Олиндер. — М.,2014. — 124 с. - 2014 год
  2. Балашов Д.Н., И ДР.. Криминалистика: Учебник. — М.,2005. — 503 с. - 2005 год
  3. Бахин В.П.. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002).-Киев, 2002-268С. - 2002 год
  4. Бирюков В.В., Коваленко В.В.. Криминалистическое исследование документов: Монография. - Луганск: РИО ЛИВД,1999. - 164 с. - 1999 год
  5. Арсеньев В. Д., Заблоцкий В. Г.. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,1986.— 152 с. - 1986 год
  6. О. Я. Баев. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ - 1984 год
  7. А.Я. Вышинский. КРИМИНАЛИСТИКА. Книга I ТЕХНИКА И ТАКТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 1935 год