П. Й. Атамас.. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, — 284 с.. 2003

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, .запасів, розрахунків і .зобов'язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. Враховано всі зміни в обліку станом на 1 липня 2003 р. Розраховано на студентів спеціальності Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.

<< |
РОЗДІЛ 1 Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах
РОЗДІЛ 2 Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального фонду
РОЗДІЛ З Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій
РОЗДІЛ 4 Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами
РОЗДІЛ 5 Облік необоротних активів
РОЗДІЛ 6 Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваних предметів
РОЗДІЛ 7 Облік доходів і видатків спеціального фонду
РОЗДІЛ 8 Звітність бюджетних установ

Книги и учебники по дисциплине Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях:

  1. Неизвестный. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ - 2016 год